NEW LIFE - IVF CENTAR SARAJEVO

Neplodnost i vantjelesna oplodnja

In-Vitro oplodnja (IVF) i Mikroinjekcija (ICSI)
Neplodnost može biti uzrokovana određenim problemom kod vas ili vašeg partnera, ili, pak, kombinacijom faktora koji mogu sprečavati nastanak ili održavanje trudnoće.

Kod 15-20% svih parova koji pate od problema neplodnosti, ne postoji očigledan uzrok ni kod jednog partnera, te se takva situacija naziva “neobjašnjivom neplodnošću”.

Srećom, postoje mnoge sigurne i efikasne terapije za prevladavanje neplodnosti.

Dok se “in vitro oplodnja” doslovno odnosi na oplodnju oocita (jajnih ćelija) spermatozoidima izvan tijela, bez bilo kakve intervencije kao što je mikroinjekcija, ovaj izraz se sada koristi za označavanje cjelokupnog procesa u kojem žena zatrudni koristeći asistiranu reproduktivnu tehnologiju (ART), uključujući i stimulaciju jajnika, prikupljanje jajnih ćelija, mikroinjekciju (ICSI), transfer embriona i krioprezervaciju tkiva embriona / jajnih ćelija / spermatozoida / jajnika ili testisa.

Osoblje “New Life” IVF centra čine veoma iskusni ljekari, medicinske sestre / tehničari i naučnici u oblasti in vitro oplodnje.

Od prošle godine dr. Ali Mesut radi kao glavni ljekar u našem IVF centru. Zahvaljujući njegovom iskustvu, kao rezultat IVF ciklusa koje je dr. Mesut vodio i nadzirao, rodio se veliki broj djece, a mnogi pacijenti, koji su kod nas postali roditelji, prethodno su se bezuspješno liječili u drugim klinikama.
NEW LIFE – IVF CENTAR SARAJEVO

Konsultacije u našem centru su besplatne. Molimo vas da se ne ustručavate kontaktirati nas kako biste zakazali termin i razgovarali s našim specijalistima o vašoj anamnezi i odgovarajućim metodama liječenja koje će za vas biti jedinstveno isplanirane.

Naš ljekar pogledat će vaše ranije nalaze i rezultate analiza (ako ih posjedujete, molimo da ih ponesete sa sobom na prvu konsultaciju s ljekarom), te vas uputiti na daljnje potrebne testove, analize, rendgenske snimke i ultrazvučno snimanje.

Nakon neophodnih priprema naš ljekar će odlučiti o najprikladnijoj metodi liječenja koju će planirati u skladu s jedinstvenim slučajem svakog pacijenta.

Ne postoji jedan jedini, najbolji test ili idealna pretraga za neplodnost. U praksi, potrebno je obaviti više testova i pretraga kako bi se identificirali problemi koji mogu doprinijeti ženskoj neplodnosti.

Papa test

Većina žena upoznata je s ovim osnovnim ginekološkim testom. Papa test i vaginalni pregled najbolji su načini otkrivanja raka grlića maternice, drugih problema s grlićem maternice ili aktivnih spolno prenosivih bolesti. Bilo koji od navedenih problema može ometati plodnost kod žena.

Veoma je važno započeti tretman dok je pacijentica zdrava, jer u slučaju postojećih problema s grlićem maternice ne preporučuje se raditi bilo kakve hirurške intervencije u toku trudnoće.

Od izuzetne je važnosti da se papa test uradi prije početka primjene metoda IVF tretmana.

Nakon neophodnih priprema naš ljekar će odlučiti o najprikladnijoj metodi liječenja koju će planirati u skladu s jedinstvenim slučajem svakog pacijenta.

Testovi ovulacije

Kako bi žena zatrudnjela, jajnici moraju izbaciti jajašca svaki mjesec (ovulacija). Ženama koje imaju nepravilne menstruacije može biti potrebno testiranje kako bi se utvrdilo da li ovuliraju. Testovi ovulacije uključuju sljedeće:

  • Test urina kod kuće može otkriti luteinizirajući hormon (LH), koji se pojavljuje u visokim nivoima u urinu neposredno prije ovulacije.
  • Nivoi hormona progesterona na 21. dan menstruacije mogu se provjeriti u krvi žene. Povećanje progesterona ukazuje na ovulaciju.
  • Žena može svako jutro provjeravati temperaturu svog tijela. Bazalna tjelesna temperatura je blago povišena neposredno nakon ovulacije. Mjerenjem tjelesne temperature svakog jutra žena može otkriti da li joj temperatura raste, te time saznati obrasce ovulacije u toku nekoliko mjeseci.
  • Naš ljekar može raditi testove o radu štitnjače žene (nepravilan nivo hormona štitnjače i nivoi šećera u krvi mogu izazvati ozbiljne zdravstvene probleme kod bebe u slučaju trudnoće), ili testirati pacijenticu na druge hormonalne probleme kako bi isključio osnovne uzroke propuštene ili nepravilne ovulacije.

Testovi reproduktivnih organa

Maternica, jajovodi i jajnici moraju dobro funkcionirati kako bi žena zatrudnjela. Zdravlje ovih organa moguće je provjeriti različitim postupcima.

Histerosalpinogram

Također nazvan HSG, podrazumijeva serije rendgenskih snimaka kojim se utvrđuje stanje jajovoda i maternice nakon ubrizgavanja tečne boje kroz vaginu. HSG može pomoći u dijagnosticiranju blokada jajovoda i problema s maternicom. Ako je jedan od jajovoda blokiran, opstrukcija se može vidjeti na rendgenu. HSG se obično radi neposredno nakon menstruacije.

Transvaginalni ultrazvuk

Ultrazvučna sonda uvodi se u vaginu te se uz pomoć zvučnih talasa mogu snimati jajnici i maternica i utvrditi postojanje folikula u jajnicima.

Histeroskopija

Tanka, fleksibilna cijev s kamerom umetne se u maternicu. Na taj način naš ljekar može utvrditi probleme s maternicom te uzeti uzorke tkiva ako je potrebno.

Laparoskopija

Napravi se mali rez na abdomenu te se instrumenti, uključujući kameru, umetnu u abdomen. Ovim postupkom može se procijeniti cjelokupna zdjelica i potencijalno ispraviti određeni problemi kao što je endometrioza.

Analiza sperme

Preporučujemo da na prvi pregled zajedno dođu i partner i partnerica. U tom slučaju spermiogram se obavlja prvi dan, uz ostale potrebne preglede. Rezultati su dostupni već za dva sata. Prije ovog testa neophodna je seksualna apstinencija od tri do pet dana. Ako muškarac već posjeduje rezultate spermiograma, dovoljno je da ih ponese sa sobom.

Fizički pregled

Dobar fizički pregled može otkriti i dati naznake hormonalnih problema. Može se izmjeriti veličina testisa. Idealno je da fizički pregled obavi urolog.

Hormonska evaluacija

Testosteron, kao i mnogi drugi hormoni, proizvodi se u mozgu, a taj hormon kontrolira proizvodnju sperme. Međutim, hormoni ne predstavljaju ključni problem kod 97% neplodnih muškaraca.

Genetska analiza

Genetskoj analizi potrebno je podvrgnuti muškarce koji imaju veoma mali broj spermatozoida, ili ih uopće nemaju, ili nakon ponovljenih IVF neuspjeha. Ova analiza obavlja se uzimanjem uzorka krvi. Ljekar može zatražiti genetske testove u obliku hromozomske analize i/ili testa mikrodelecija Y hromozoma.

Hromosomska analiza / Test kariotipa

Testom kariotipa, koji se obično radi kao test krvi, promatra se struktura, broj i raspored hromozoma u uzorku ćelija. Ako je žena imala ponovljene spontane pobačaje, ili ako u ejakulatu muškarca nema spermatozoida, oboje trebaju biti testirani.Tokom testa kariotipa ćelije se obrađuju i fotografiraju kako bi se utvrdilo postoje li nedostajući ili dodatni hromozomi, ili bilo kakve strukturne promjene koje bi mogle sprečavati trudnoću ili izazivati pobačaje.

Trebate biti svjesni da se ovim testom može utvrditi imate li defektivan hromozom koji može uzrokovati probleme s razvojem ili rastom bebe. Čak i ako ste i vi i vaš partner zdravi, jedno od vas može nositi gen koji povećava rizik da se vaša beba rodi s urođenim mahanama.

Kada se neophodne pripreme (potrebna ispitivanja, analize, rendgen, ultrazvuk itd.) provedu, gotovo svaki tretman otpočinje u periodu menstrualnog ciklusa žene. Čim žena dobije menstruaciju, ona obavještava naš centar o svojoj situaciji. Tretman započinje drugi ili treći dan menstruacije prema posljednjem stanju pacijenta (evaluacije svih testova krvi i ultrazvučnog pregleda).

Za razliku od staromodnog i dugotrajnog protokola, mi se opredjeljujemo za primjenu kratkog protokola s blagim dozama prilagođenim pacijentici, a koji otpočinje s menstruacijom pacijentice.

Svaki tretman osmišljen je tako da ne uzrokuje dugoročne probleme za pacijenticu (kao što je, naprimjer, rizik za rak dojke).

Faza stimulacije

Liječenje počinje injekcijom s blagom dozom, koju pacijentica može sama sebi aplicirati ispod kože, i uzimanjem oralnih tableta. Naš ljekar obično pregleda pacijenticu na kraju petog dana terapije, što znači na pola puta tretmana. Ako je potrebno, terapija se nastavlja još 3-5 dana uz dodatne injekcije.

Dužina faze stimulacije ovisi o reakciji na lijekove. Ove reakcije prate se putem testova krvi i ultrazvuka jajnika.

Praćenje tokom stimulacije jajnika

Ultrazvučno snimanje omogućava našem ljekaru da broji i mjeri folikule. Testovi krvi kojima se prate nivoi hormona još su jedan pokazatelj napretka. Nakon svake posjete pacijentica prima poziv od svoje medicinske sestre / tehničara za IVF, s instrukcijama od svog liječnika o doziranju lijekova na osnovu rezultata testa pacijentice, kao i o narednom terminu dolaska u ordinaciju radi praćenja. Kada su folikule pacijentice optimalne veličine, aplicira se hormon, ljudski korionski gonadotropin ili hCG, kako bi se pokrenuo proces konačnog sazrijevanja jajašaca.

Prikupljanje jajnih ćelija

Pacijentica se podvrgava postupku prikupljanja jajnih ćelija oko 36 sati nakon hCG injekcije. Na kraju 8.-10. dana pacijentica je spremna za ovaj postupak. S obzirom na to da je izbor vremena od ključne važnosti za uspjeh ovog postupka, pacijentica (i partner, ako je primjenjivo, za pripremu sperme) treba doći u naš centar u tačno vrijeme planiranog prikupljanja.

Prikupljanje jajnih ćelija predstavlja transvaginalni hirurški zahvat u trajanju od samo 10-15 minuta. Koristeći ultrazvuk za vizualizaciju jajnika ljekar nježno isisava jajašca iz folikula pomoću aspiracijske igle, kao što je prikazano na slici. Tokom zahvata pacijentica je pod općom anestezijom, a postoperativni period oporavka obično traje sat-dva. Blagi grčevi najčešća su nuspojava prikupljanja jajašaca. Zbog sedativa preporučljivo je uzeti slobodan dan na dan zahvata te izbjegavati svakodnevne rutine koje zahtijevaju mentalnu koncentraciju, kao što je vožnja automobila itd.

Pacijentice kontaktiramo dan nakon prikupljanja jajašaca i saopćavamo rezultate oplodnje. Broj jajašaca znatno varira u ovisnosti o brojnim faktorima, uključujući starosnu dob pacijentice i reakciju na lijekove za stimulaciju. Broj prikupljenih jajašaca nije u direktnoj korelaciji s uspjehom IVF postupka, s obzirom na to da kvalitet jajašaca može varirati.
NEW LIFE – IVF CENTAR SARAJEVO

Priprema sperme

Muškarac obično daje svjež uzorak sperme u Laboratoriju za embriologiju na dan postupka prikupljanja jajašaca. Osoblje Laboratorije za embriologiju obrađuje uzorak prije njegovog korištenja za oplodnju prikupljenih jajašaca. Poželjno je prikupiti uzorak sperme u našem centru, jer se uzorak mora analizirati u roku od jednog sata. Sperma se prikuplja u privatnoj sobi rezerviranoj za taj postupak. Putem masturbacije muškarac prikuplja uzorak sperme u posebnu posudicu. Nužno je suzdržati se od ejakulacije (seksualna apstinencija) u toku 2-5 dana prije davanja uzorka kako bi se postigao optimalan broj spermatozoida.

Pacijentice mogu koristiti i zamrznute uzorke sperme ili uzorke mikro-TESE biopsije svog partnera za oplodnju prikupljenih jajašaca. Osoblje Laboratorije za andrologiju planira odmrzavanje i pripremu zamrznutog uzorka sperme partnera prije prikupljanja jajašaca partnerice.

Fertilizacija

Uzorkovana sperma pere se i priprema u Laboratoriji za embriologiju “New Life” IVF centra. Prikupljena jajašca čuvaju se 1-2 sata i čiste od okolnih hranjivih ćelija. Neka od jajašaca mogu biti premlada ili degenerirana, te se ne mogu koristiti za mikroinjekciju (ICSI). Samo dovoljno sazrela jajašca mogu se koristiti za oplodnju.

Embriolozi i androlozi u Laboratoriji za embriologiju “New Life” IVF centra ubrizgavaju kvalitetnu spermu unutar svake dovoljno sazrele prikupljene jajne ćelije putem intracitoplazmične injekcije spermatozoida (ICSI).

Embrioni (uspješno oplođena jajašca) smještaju se u inkubator i pomno prate od strane embriologa kada se njihove ćelije počinju dijeliti. Ako je primjenjivo, prije transfera ili krioprezervacije, mogu se u ovom periodu provesti postupci potpomognute implantacije embriona ili preimplantacione genetske dijagnostike (PGD).

Transfer

Embriolog prati rast i održivost embriona kako bi odredio (prema anamnezi para, dobi žene, uzroku neplodnosti, itd.) hoće li se transfer izvršiti 3. ili 5. dan. Transferi embriona tri dana nakon prikupljanja (koji se nazivaju “transferi na 3. dan”, kada embrion sadrži četiri do osam ćelija) rezultirali su desetinama hiljada uspješnih trudnoća. Alternativno, transfer embriona često se obavlja i pet dana nakon prikupljanja i oplodnje (“transfer na 5. dan ili blastocist transfer”), uz odlične stope trudnoće.

Transfer embriona podrazumijeva ambulantni postupak koji obično ne zahtijeva anesteziju. Pacijentice sa specifičnim poteškoćama, kao što je vaginismus, mogu zahtijevati anesteziju zbog udobnosti kako pacijentice tako i ljekara. Ljekar preko grlića maternice koristeći kateter u maternicu žene ubacuje embrion(e) odabran(e) za transfer.

Prije zahvata mokraćni mjehur pacijentice mora biti djelimično pun; stoga se preporučuje da pacijentica ne mokri tokom dva sata prije transfera embriona. Broj embriona čiji transfer se vrši određuju ljekar i pacijentica prije samog zahvata, a na osnovu specifične kliničke povijesti pacijentice. Nakon jednosatnog zadržavanja u našoj klinici pacijentica može otići sama, bez pratnje, ali preporučujemo da se automobilom preveze do kuće. Pacijentica nastavlja koristiti lijekove koje joj propiše ljekar.

Krioprezervacija embriona

Nakon transfera pogodnog / pogodnih embriona u pacijenticu, embriolog procjenjuje preostale embrione za krioprezervaciju (zamrzavanje). Krioprezervacija embriona nudi pacijenticama koje žele imati više djece opciju da transfer embriona obave kasnije, bez potrebe da se završi još jedan IVF ciklus.

Nakon transfera

Dvije sedmice nakon prikupljanja jajašaca radi se test na trudnoću. Ako je ovaj test pozitivan, smatra se da je pacijentica četiri sedmice trudna.

Pacijentice s uspješnim ciklusima posjećuju našeg ljekara oko sedme sedmice trudnoće radi ultrazvučnog snimanja i otkrivanja otkucaja srca fetusa, nakon čega prelaze pod brigu akušera.

Indukcija ovulacije (IO) predstavlja liječenje neplodnosti koje je često efektivno za žene u sljedećim situacijama:

  • žene koje ne ovuliraju (anovulacija);
  • izostanak menstruacije (amenoreja) ili neredovne menstruacije (oligomenoreja) zbog abnormalnih nivoa hormona hipofize, sindroma policističnih jajnika ili drugih uzroka;
  • hiperprolaktinemija;
  • drugi poremećaji u vezi s ovulacijom.

Jedan od najvažnijih koraka ICSI tretmana jeste indukcija ovulacije (IO). Dugogodišnja istraživanja pokazuju da, u poređenju s prirodnim ciklusima, tretmani u kombinaciji sa IO, kojom se stimuliraju jajnici, maksimalno povećavaju šanse za trudnoću. Stoga toplo preporučujemo IO svim pacijenticama, osim onima koje imaju slabu reakciju na lijekove za stimulaciju i onima koje imaju niske rezerve jajnika. U fazi IO opredjeljujemo se za primjenu kratkog protokola s blagim dozama prilagođenim pacijentici, a koji otpočinje s menstruacijom pacijentice.

Svaki tretman osmišljen je tako da ne uzrokuje dugoročne probleme za pacijenticu (kao što je, naprimjer, rizik za rak dojke).

Postoje dva tipa IO tretmana: tretman “oralnim lijekovima” i tretman “lijekovima koji se ubrzigavaju injekcijom” (koje pacijentica može aplicirati sebi ispod kože), a čiji se raspored određuje za svaku pacijenticu zasebno. U slučaju da ne postignemo željene rezultate s IO rasporedom, razmatramo korištenje dužih protokola.

Tretmani s indukcijom ovulacije (IO) često uključuju intrauterinu inseminaciju (IUI), postupak u kojem se oprana sperma stavlja direktno u maternicu kako bi se povećale šanse za trudnoću. U ovom slučaju započinjemo tretman IO “oralnim lijekovima”, a ako ne postignemo željene rezultate, započinjemo tretman IO “lijekovima koji se ubrizgavaju injekcijom” u manjim dozama. IO razlika između IUI i ICSI je u tome što je cilj IUI dobiti jedan ili dva folikula, a cilj ICSI je da se dobije više folikula.

Intrauterina inseminacija (IUI) relativno je jednostavan postupak u kojem se kateter ubacuje kroz grlić maternice kako bi se pripremljeni ejakulat (sperma) ubrizgao u maternicu pacijentice. IUI obavlja se u ordinaciji i predstavlja bezbolan postupak koji ne zahtijeva nikakvu anesteziju a traje približno pet minuta. Najčešća nuspojava su blagi grčevi maternice na dan postupka.

Četrnaest dana nakon IUI (ciklusa) radi se test na trudnoću. Ako je došlo do začeća, otprilike dvije sedmice nakon testa na trudnoću pomoću ultrazvuka može se potvrditi trudnoća, a ponekad čak i čuti otkucaji bebinog srca.

Priprema sperme

U “New Life” IVF centru može se koristiti svježi ili zamrznuti uzorak partnerove sperme da se obavi IUI; termini se zakazuju u Laboratoriji za andrologiju prije samog IUI postupka.

Partner može dati svježi uzorak našoj Laboratoriji za andrologiju na dan IUI postupka, a trebao bi apstinirati od seksa u toku tri do pet dana prije postupka. Uzorak obrađuje osoblje Laboratorije za andrologiju prije IUI postupka. U slučaju korištenja zamrznutog uzorka, osoblje Laboratorije za andrologiju uzorak odmrzava u cilju pripreme za IUI postupak.

U nekim slučajevima ljekar može ocijeniti da za indukciju ovulacije (IO) nisu potrebni ni oralni lijekovi ni lijekovi koji se ubrizgavaju injekcijom.

Kao i kod ciklusa pod terapijom napredak pacijentica s prirodnim ciklusom prati se putem testiranja krvi i ultrazvuka.

Praćenje pacijentica s prirodnim ciklusom obično počinje u prva tri dana menstruacije, a zatim na deseti dan menstruacije te se kod njih vrši intrauterina inseminacija (IUI) ili ICSI. Ova metoda primjenjuje se samo kod pacijentica koje imaju slabu ili negativnu reakciju na lijekove za stimulaciju i koje imaju niske rezerve jajnika, kao posljednje moguće rješenje.

In vitro maturacija dugo je poznata metoda. Međutim, primjenjuje se tek odnedavno. Razlog tome je brz razvoj sredine pogodne za razvoj kulture, pri čemu bi prikupljene mlade jajne stanice sazrile u toku 24-48 sati, a zatim bi se sperma partnera ubrizgala putem mikroinjekcije.

Ova metoda uglavnom ne uključuje hormonalnu stimulaciju jajnika kao kod klasičnog načina umjetne oplodnje. Nezrele jajne ćelije isisavaju se iz folikula putem injekcije i stavljaju u sredinu pogodnu za razvoj kulture i u inkubator, gdje se njihov razvoj prati videokamerom. To nam omogućava da utvrdimo pravo vrijeme za njihovu oplodnju ili mikroinjekciju.

IVM metoda najpogodnija je za žene koje nemaju vremena za hormonalnu stimulaciju (pacijentice prije onkoloških tretmana) ili u slučajevima u kojima hormonalna stimulacija povlači rizik od zdravstvenih komplikacija (pacijentice s ranijim sindromom hiperstimulacije). Početkom ranih 90-ih IVM je primjenjivan kod pacijentica sa sindromom policističnih jajnika koje su imale negativne reakcije na lijekove za indukciju, a kako bi se smanjio rizik od hiperstimulacije. Stope ostvarenih trudnoća nisu bile na zadovoljavajućem nivou. Danas se primjenjuje kod pacijentica s niskim rezervama jajnika, ali stopa uspjeha je i dalje upitna.

Privatna zdravstvena ustanova New Life

Sve primjedbe, sugestije i prijedlozi su dobro došli. Na sva Vaša pitanja ćemo odgovoriti najkasnije do kraja radnog dana.