NEW LIFE - IVF CENTAR SARAJEVO

Napredne IVF tehnike i usluge

Intracitoplazmična injekcija spermatozoida (ICSI) vitalni je dodatak in vitro oplodnji koji je omogućio stotine hiljada trudnoća širom svijeta.

ICSI je postupak u kojem se jedan spermatozoid ubrizgava direktno u jajašce radi postizanja oplodnje. Rezultirajući embrion(i) zatim se inkubira(ju) tri ili pet dana prije transfera u pacijenticu ili može / mogu biti krioprezerviran(i).

ICSI obično se koristi za liječenje muške neplodnosti usljed niskog broja, slabe pokretljivosti ili abnormalnog oblika spermatozoida. ICSI također se koristi za oplodnju jajnih ćelija koje su krioprezervirane u sklopu tretmana očuvanja plodnosti (“zamrzavanje jajašaca”) te u kombinaciji s testikularnom ekstrakcijom spermatozoida (mikro-TESE) i PGD / PGS 

Intracitoplazmična morfološki selektirana injekcija spermatozoida (IMSI) varijacija je ICSI koja koristi mikroskop visoke performanse za selekciju spermatozoida. To omogućava embriologu da podrobnije promatra spermatozoide.

Neke studije pokazuju da se korištenjem ove tehnike odabira sperma bolje kvalitete, što rezultira višim stopama trudnoće i nižim stopama pobačaja u odnosu na konvencionalni ICSI.

Dijagnostičke usluge PGS i PGD, koje se nude u sklopu ciklusa in vitro oplodnje (IVF), predstavljaju opciju za pacijentice čije jajne ćelije ili embrioni nose rizik od hromozomskih anomalija ili genetskih bolesti. S obzirom na to da se PGD i PGS obavljaju prije transfera embriona i prije trudnoće, oni smanjuju šanse za bolest ili hromozomski poremećaj. Stoga, PGD i PGS povećavaju šanse za trudnoću s normalnim embrionom ili embrionima.

Potencijalni roditelji koji mogu imati korist od PGD ​​/ PGS:

  • žene ili parovi s porodičnom historijom genetskih poremećaja kao što je cistična fibroza;
  • žene u starijoj dobi čija jajašca imaju veći rizik od hromozomskih anomalija;
  • parovi koji nose gen za spolne bolesti kao što je hemofilija (bolesti određene spolom)
  • žene s dva ili više pobačaja (ponovljeni pobačaji);
  • jedan ili oba partnera imaju hromozomsku translokaciju;
  • parovi kojima je potrebno testiranje na ljudski leukocitni antigen (HLA);
  • pacijenti zainteresirani za korištenje PGS kako bi odabrali optimalni embrion za transfer.

PGD-om se ​​može identificirati embrion koji nije pod utjecajem nasljedne genetske bolesti prije transfera u maternicu, što je posljednji korak IVF-a.

Obično se u trećem ili petom danu života zid embriona otvara hemijskim, mehaničkim ili laserskim putem te se vadi jedna jedina multipotentna ćelija. Uzeta ćelija potom se analizira kako bi se otkrile genetske mutacije koje uzrokuju bolesti. Gotovo sve bolesti uzrokovane poremećajem jednog gena za koje su identificirane mutacije mogu se dijagnosticirati u jajnoj ćeliji ili embrionu koristeći PGD.

Dobitak ili gubitak čitavog hromozoma ili hromozomskog segmenta često se javlja u toku zrenja jajašaca i spermatozoida, kao i tokom ranog embrionalnog razvoja (nakon oplodnje). Hromozomske anomalije, ili aneuploidija, u jajašcima se također značajno povećavaju kako žena stari. Takve anomalije mogu uzrokovati pobačaj ili ozbiljne zdravstvene probleme kod djeteta ako se trudnoća uspješno održi.

PGS identificira hromozomski normalne embrione (“euploidne” embrione) za transfer u maternicu u posljednjem koraku IVF ciklusa. Pacijentice s historijom ponovljenih pobačaja ili neuspješnih IVF ciklusa, koji se mogu povezati s hromozomskim anomalijama, mogu imati koristi od PGS-a. Osim toga, pacijentice se mogu podvrgnuti PGS-u i s ciljem transfera jednog jedinog embriona.

Kao i PGD, PGS uključuje biopsiju i analizu ćelijskog materijala iz jajnih ćelija ili embriona. Razlika između PGD i PGS je terminološka, s obzirom na to da oba podrazumijevaju isti postupak s jednom razlikom. Kod PGD poznat je genetski problem u jednog ili oba roditelja, pa pokušavamo otkriti normalni(e) embrion(e) bez tog problema. Međutim, kod PGS nema poznatih problema u oba roditelja, pa se obavlja opći postupak ispitivanja genetskih abnormalnosti u 5.-9. hromozomu (ne cijelom genomu) kako bi se povećale šanse za postizanje uspješanog rezultata sa IVF-om.

Array komparativna genomska hibridizacija (aCGH) omogućava ispitivanje svih 24 hromozoma u embrionu u razvoju, zahvaljujući čemu su naučnici u mogućnosti odabrati embrion s najvećom vjerovatnoćom za uspješnu trudnoću kako bi izvršili transfer tog embriona. Ova napredna tehnika selekcije embriona omogućava precizno otkrivanje hromozomskih anomalija, tako da se za transfer odabira samo embrion s normalnim hromozomskim profilom, čime se povećavaju šanse za zdravu bebu.

„New Life IVF centar“ ponosan je na svoju modernu Embriološku Laboratoriju

Svjesni njene ključne uloge, izgradili smo našu laboratoriju za embriologiju / andrologiju kao ekskluzivnu medicinsku ustanovu. Ne štedeći na troškovima nijedan detalj nije zanemaren tokom izgradnje laboratorije, uključujući posebnu rezervnu jedinicu za napajanje kao dodatak generatorima objekta kako bi se osiguralo napajanje inkubiranih embriona u slučaju nestanka struje. Specijalizirani sistem senzora održava uniforman pritisak, temperaturu i postavke ventilacije kako bi se postigli optimalni i stabilni uvjeti kulture za embrione.

Laboratorija je potpuno opremljena modernim instrumentima omogućavajući našim embriolozima obavljanje najnaprednijih postupaka u asistiranoj reproduktivnoj tehnologiji (ART).

Svjesni smo da su visoke stope uspjeha u velikoj mjeri povezane s najsavremenijom tehnologijom laboratorije i veoma iskusnim embriolozima.

Direktor Laboratorije, Serkan Yayla, jedan je od najiskusnijih embriologa u Turskoj. Uvedeni su strogi standardi za kontrolu kvaliteta kako bi naša laboratorija bila najbolja laboratorija za embriologiju u regiji u kojoj čuvamo vaše embrione od prvog dana njihovog životnog ciklusa.

Praćenje razvoja embrija – ESCO Miri® Time Lapse Incubator

U središtu novog Esco Miri® TL je njegovo Time Lapse praćenje razvoja embriona. Esco Miri® TL, optimiziran za IVF postupke, dizajniran je tako da podržava postojeći rad i procese osiguranja kvalitete. Ovaj tretman s dodatnom vrijednošću se odvija u jedinstvenom okruženju inkubacije s najsigurnijim procedurama. Ima digitaliziranu dokumentaciju za izvoz podataka. Ovaj sistem inkubacije također pruža predvidivost u svakodnevnom rukovanju.

Embriološka radna stanica – ESCO Fertilisafe™ Multi-Zone ART Workstation

Fertilisafe™ ART Workstation najnaprednija je radna stanica u svojoj klasi. Dizajnirana je za korištenje u situacijama koje zahtijevaju visok nivo kontrole nad uvjetima okoline. Mogućnosti za korištenje protežu se od kultura životinjskih embriona u istraživanju do manipulacije ljudskim embrionima u laboratorijama za plodnost.

Jajne ćelije prikupljene tokom tretmana očuvanja plodnosti i embrioni koji su rezultat ciklusa in vitro oplodnje zamrzavaju se (krioprezerviraju) i pohranjuju u Laboratoriji za embriologiju “New Life” IVF centra sve dok je to potrebno.

Tehnika ultrarapidnog zamrzavanja (vitrifikacije) “New Life” IVF centra zamijenila je tradicionalno sporo zamrzavanje i koristi se za krioprezerviranje svih jajnih ćelija i embriona.

Od uvođenja vitrifikacije stopa preživljavanja jajnih ćelija i embriona nakon odmrzavanja porasla je sa 70% na 90%, a stope trudnoće s blastocistom (pet dana starog embriona) povećale su se sa 30% na 50%, što predstavlja istu stopu trudnoće sa “svježom” (odmrznutom) blastocistom.

Zdravi embrioni, koji su rezultat IVF ciklusa a koji nisu prebačeni u pacijenticu, na kraju ciklusa mogu se krioprezervirati i skladištiti.

Kada je pacijentica spremna imati još jedno dijete, njen embrion (ili embrioni) odmrzava se i prebacuje u maternicu u odgovarajućem trenutku tokom njenog menstrualnog ciklusa. Ovaj proces naziva se transfer zamrznutih embriona.

Pacijentica se tokom priprema za FET podvrgava testiranju krvi i ultrazvučnom snimanju, što omogućava njenom ljekaru da odredi odgovarajući trenutak u ciklusu pacijentice za transfer embriona. Neke pacijentice mogu uzimati i hormonsku terapiju u pripremi za transfer.

FET ima visoke stope uspjeha i ne zahtijeva puni IVF ciklus. Neke od naših pacijentica mogu se podvrgnuti i “prirodnom” transferu zamrznutih embriona, što zahtijeva manje ili nikako hormonskih dodataka.

FET sa lijekovima

U FET postupku s lijekovima (obično nazvanom i “programirani” FET) pacijentica uzima hormonske lijekove koji osiguravaju pripremu endometrija (sluznice maternice) za prijem odmrznutih embriona.

Prirodni FET

“New Life” IVF centar ponekad vrši “prirodni” FET pomoću testiranja krvi i ultrazvuka kako bi se planirao transfer embriona. Prirodni FET podrazumijeva minimalno uzimanje lijekova ili, pak, neuzimanje lijekova.

Transfer i nakon transfera

Kada ljekar ocijeni da se endometrij pacijentice približava svojoj maksimalnoj receptivnosti, zakazuje se transfer embriona. Na dan transfera osoblje Laboratorije za embriologiju odmrzava embrion (ili embrione) pacijentice koji ljekar zatim prebacuje u maternicu. Ponekad se embrioni mogu odmrznuti i s transferom sačekati dodatna 2 dana, te se transfer može vršiti na 5. dan. Transfer embriona ambulantni je postupak koji ne zahtijeva sedaciju i obično nema nuspojava.

Nakon transfera radi se test na trudnoću. Pacijentica prelazi pod brigu akušera nakon što se počnu čuti otkucati fetusovog srca, približno u sedmoj sedmici trudnoće.

Mikrohirurška testikularna ekstrakcija spermatozoida (mikro-TESE) je mikrohirurško prikupljanje spermatozoida direktno iz testisa. Zahvat se obavlja u sklopu IVF / ICSI postupka te predstavlja revolucionarni tretman za tešku mušku neplodnost uzrokovanu odsustvom spermatozoida (azoospermija) u sjemenu usljed anatomskih opstrukcija ili niske proizvodnje / nemogućnosti proizvodnje spermatozoida.

Spermatozoidi prikupljeni putem mikro-TESE postupka mogu se koristiti odmah za oplodnju jajašaca partnerice, čime se maksimalno povećavaju šanse za uspješnu oplodnju.

Također, ponekad vršimo prvo dijagnostički mikro-TESE postupak, a u slučaju da prikupimo bilo koju količinu spermatozoida, onda ih zamrzavamo. U drugom zakazanom mjesecu možemo ih odmrznuti i obaviti mikroinjekciju s njima kada je partnerica spremna.

Embrioni odbacuju vanjsku opnu svojih ćelija, nazvanu zona pellucida, kao dio procesa kojim se implantiraju u sluznici maternice u cilju uspostavljanja trudnoće. Iz različitih razloga neki embrioni ne “izlegnu” se uspješno, te se stoga ne mogu implantirati u maternicu.

Ovaj postupak obavlja se u kombinaciji sa IVF ciklusom i to prije transfera embriona, a podrazumijeva stanjivanje ili bušenje embriona kroz zonu pellucida od strane embriologa kako bi se olakšalo embrionu da odbaci svoju opnu i da se implantira u maternicu.

Potpomognuta implantacija može biti korisna za pacijentice čiji embrioni imaju tvrđe ili deblje zone pellucida, kao i za pacijentice koje su imale prethodne neuspješne IVF tretmane.

 

Privatna zdravstvena ustanova New Life

Sve primjedbe, sugestije i prijedlozi su dobro došli. Na sva Vaša pitanja ćemo odgovoriti najkasnije do kraja radnog dana.