Pregled infertiliteta

dgfhdfhdfh

Spermiogram

dcgnhfdgnhfdn

Inseminacija

gfnfgn

Mikroinjekcija (ICSI) 1. POKUŠAJ

fghfghfghfgh

Mikroinjekcija (ICSI) 2. POKUŠAJ

fghfgfgh

Mikroinjekcija (ICSI) 3. POKUŠAJ

dfgdfgdfg

Zamrzavanje embrija

500,00 KM

Zamrzavanje jajnih stanica

500,00 KM

Zamrzavanje sperme

250,00 KM

Ginekološki pregled

100,00 KM

Praćenje trudnoće

100,00 KM

4D UZV Pregled

150,00 KM

Mikro TESE

2.500,00 KM

Dijagnostička histeroskopija

750,00 KM

Dijagnostička laparoskopija

2.500,00 KM

 

Konsultacije sa ljekarom su besplatne. U navedene cijene nije uključena terapija i laboratorija.
Želimo Vam sve najbolje na putu do roditeljstva.
Hvala Vam na ukazanom povjerenju.
Vaš „New Life IVF Centar“

Kreditna linija Ziraat Bank

Otplatni period

 • 12 MJESECI
 • 24 MJESECA
 • 36 MJESECI

3.000 KM

Min
Min
 • 250 KM
 • 125 KM
 • 83 KM

5.000 KM

Mid
Mid
 • 416 KM
 • 208 KM
 • 139 KM

10.000 KM

Max
Max
 • 833 KM
 • 417 KM
 • 278 KM

Kreditna linija Bosna Bank International 

Otplatni period

 • 12 MJESECI
 • 24 MJESECA
 • 36 MJESECI

3.000 KM

Min
Min
 • 261 KM
 • 136 KM
 • 93 KM

5.000 KM

Mid
Mid
 • 435 KM
 • 226 KM
 • 154 KM

10.000 KM

Max
Max
 • 869 KM
 • 452 KM
 • 309 KM

 

refundacija troškova tretmana na našoj klinici po kantonima u FBiH

 

putem zavoda zdravstvenog  osiguranja kantona sarajevo

Na osnovu Člana 17. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, a na prijedlog direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, na 2. sjednici održanoj 26.09.2016. godine donosi ODLUKU o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje.

I

Ovom odlukom o visini refundacije troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje regulišu se uslovi i kriteriji za ostvarivanje prava na refundaciju troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje.

II

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo će refundirati sredstva medicinski potpomognute oplodnje, maksimalno dva pokušaja za jedan bračni par i to u iznosu od 4.000,00 KM za prvi pokušaj i do 2.000,00 KM za drugi pokušaj. Finansiranje programa medicinski potpomognute oplodnje obezbijedit će se planom Zavoda kao i rebalansom plana za tekuću godinu.

III

Uslovi predviđeni za uključivanje u program medicinski potpomognute oplodnje u svrhu dobijanja pozitivnog konzilijarnog mišljenja su sljedeći:

 • Žene koje se liječe od neplodnosti
 • Žene koje nisu rađale
 • Žene do napunjenih 37 godina života (odredbom iz januara 2017 godine granica je pomjerena na 40 godina)
 • Utvrđene dijagnoze, stanja i sve potrebne medicinske pretrage

Sve potrebne dijagnostičke i druge zdravstvene usluge u postupku liječenja i dokazivanja neplodnosti, osigurana lica su dužna obaviti u UKC Sarajevo ili u drugim ugovornim zdravstvenim ustanovama na području Kantona Sarajevo na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Ukoliko osigurano lice neophodne dijagnostičke i druge zdravstvene usluge u postupku liječenja i dokazivanja neplodnosti obavi u nekoj drugoj zdravstvenoj ustanovi, Zavod neće učestvovati u troškovima istih ako su se iste mogle obaviti u UKC Sarajevoili u drugim ugovornim zdravstvenim ustanovama na području Kantona Sarajevo. U cilju izdavanja pozitivnog konzilijarnog mišljenja UKC Sarajevo zadržava pravo provjere validnosti priložene medicinske dokumentacije kao i ponovne analize.

IV

Osigurana lica koja podnesu zahtjev Zavodu za refundaciju troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje, neophodno je da prilože sljedeću dokumentaciju:

 • Pisani zahtjev
 • Mišljenje ordinirajućeg ljekara (ljekara specijaliste ginekologa ili ljekara specijaliste urologa)
 • Originalnu plaćenu fakturu o izvršenoj i pruženoj usluzi medicinski potpomognute oplodnje na ime podnosioca zahtjeva
 • Pozitivno konzilijarno mišljenje nadležne klinike sa UKC Sarajevo (Klinika za ginekologiju i akušerstvo i Klinike za urologiju)
 • Uvjerenje kojim podnosilac zahtjeva dokazuje da nema duga po osnovu javnih prihoda
 • Potvrda da je podnosilac zahtjeva, kojem će biti pružena usluga medicinski potpomognute oplodnje u kontinuitetu zdravstveno osiguran na području Kantona Sarajevo najmanje pet (5) godina
 • Izvod iz matične knjige vjenčanih
 • Fotokopija zdravstvene legitimacije podnosioca zahtjeva
 • CIPS-ova prijavnica o mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva

V

Refundacija troškova za uslugu medicinski potpomognute oplodnje, vršit će se po redoslijedu primljenih zahtjeva putem protokola Zavoda do utroška planiranih sredstava predviđenih u finansijskom planu za tekuću godinu. Po utrošku sredstava predviđenih u finansijskom planu, refundacija istih će se planirati i u finansijskom planu za narednu godinu.

VI

Zavod zadržava pravo provjere rezultata obavljene medicinske procedure.

VII

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a isključivo pravo utvrđeno u tački II ove Odluke, mogu ostvariti bračni parovi koji su postupak potpomognute oplodnje započeli od 26.09.2016. godine.

Originalni dokument možete preuzeti OVDJE

Izmjene prethodne odluke Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo 

Pravo na refundiranje troškova vještačke oplodnje imaju žene do 40 godina starosti. Dosadašnja dobna granica od 37 godina stavljena je van snage jer je Uprava zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izmijenila Odluku o medicinski potpomognutoj oplodnji. Uvjet je da je pacijentica osiguranik Zavoda najmanje 5 godina. Iz Odluke je izbrisana odredba da pacijentica ne smije biti dužnik po osnovi javnih prohoda.
Prema riječima direkora Zavoda zdravstvenog osiguranja KS Samira Turkovića novina je i da je dozvoljena refundacije za procese vantjelesne oplodnje za parove u vanbračnoj zajednici gdje po Zakonu trebaju živjeti u vanbračnoj zajednici 3 godine i na istoj adresi.

Putem Općine Centar Sarajevo 

Načelnik Općine Centar Sarajevo dr. Nedžad Ajnadžić 02.02.2017. godine donio je Pravilnik o raspodjeli novčanih sredstava za sufinansiranje troškova za pružanje usluga vantjelesne oplodnje.

Imajući u vidu tešku ekonomsku situaciju u kojoj se nalazi dobar dio stanovnika, ali i pad nataliteta u posljednjih nekoliko godina, Općina Centar na ovaj način želi podstaći žene na rađanje i stvaranje optimalnih uslova za podizanje nataliteta. Pravilnikom su utvrđeni uvjeti, visina pomoći i način ostvarivanja prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći za sufinansiranje troškova pružanja medicinskih usluga vantjelesne oplodnje ženama koje su u bračnoj ili vanbračnoj zajednici sa područja općine Centar. Općina Centar će, na osnovu donijetog Pravilnika, sufinansirati dva postupka vantjelesne oplodnje ženama do 40 godina i ženama preko 40 godina starosti dva pokušaja iznosom do 50 posto od ukupne cijene troškova vantjelesne oplodnje.

Općina Centar je na ovaj način postala prva lokalna zajednica Federaciji Bosne i Hercegovine koja je odlučila podržati vantjelesnu oplodnju.

Sve informacije o refundiranju troškova vantjelesne oplodnje putem Općine Centar moguće je dobiti putem naše klinike ili na Info pultu Općine Centar.

Obavijest Općine Centar možete pogledati OVDJE

putem zavoda zdravstvenog  osiguranja sbk 

Na temelju Člana 19. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK, Upravni odbor/Vijeće Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK, na svojoj 10. sjednici održanoj 22.10.2016. godine donosi ODLUKU o sufinansiranju asistirane reprodukcije (vještačke oplodnje) osiguranim osobama Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK.

I

Sufinansiranje asistirane reprodukcije (vještačke oplodnje) je jednokratno po bračnom/vanbračnom paru u iznosu od 3.000,00 KM. Pravo na povrat sredstava za uslugu asistirane reprodukcije ostvaruju:

 • osigurane osobe u slučajevima koji se ne financiraju iz sredstava federalnog fonda solidarnosti
 • žene starosne dobi do 37 godine života u momentu dobivanja odluke o ispunjenosti uvjeta za uključivanje u proces asistirane reprodukcije

II

Sve neophodne dijagnostičke i druge zdravstvene usluge u postupku dokazivanja neplodnosti, osigurane osobe dužne su uraditi pri ugovornim zdravstvenim ustanovama na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Ukoliko se iste obave  pri nekoj drugoj zdravstvenoj ustanovi, Zavod neće učestvovati u povratu sredstava za navedeno.

III

Za ostvarivanje prava na povrat sredstava utrošenih za uslugu humana reprodukcija potrebno je dostaviti:

 • Pisani zahtjev
 • Mišljenje liječnika specijaliste ginekologa ili urologa iz ugovorne zdravstvene ustanove o potrebi usluge asistirane reprodukcije
 • Medicinsku dokumentaciju iz zdravstvene ustanove u kojoj je obavljen proces asistirane medicinske reprodukcije
 • Original račun o izvršenoj usluzi asistirane reprodukcije na ime podnosioca zahtjeva
 • Kopija zdravstvene knjižice

IV

Medicinska usluga asistirane reprodukcije može biti realizirana i u privatnim zdravstvenim ustanovama sa kojima Zavod za zdravstveno osiguranje KSB/SBK nema ugovorni odnos

V

Zavod će izvršiti povrat sredstava za usluge asistirane reprodukcije koje su obavljene nakon 01.01.2016. godine.

VII

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a počinje se primjenjivati od 01.01.2017. godine.

putem zavoda zdravstvenog  osiguranja TK 

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona će refundirati sredstva za asistiranu reprodukciju maksimalno dva puta za jedan bračni par ili par koji živi u vanbračnoj zajednici. U skladu sa Finansijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2016. godinu, predviđena su sredstva za finansiranje asistirane reprodukcije (vještačke oplodnje).

Doktrinarnim stavom predviđene su indikacije i medicinska dokumentacija na osnovu kojih osigurana lica ostvaruju pravo na refundaciju dijela sredstava za asistiranu reprodukciju. Indikacije utvrđene doktrinarnim stavom:

 • Žene koje imaju neplodnost i pored odgovarajućeg liječenja
 • Žene koje nisu rađale ili nemaju žive djece
 • Žene do napunjenih 37 godina starosti u momentu dobijanja odluke o ispunjenosti uslova za uključivanje u proces vantjelesne oplodnje
 • Očuvana funkcija jajnika

Utvrđene dijagnoze i stanja:

 • neprohodni jajovodi
 • endometrioza
 • preležana pelvična inflamatorna bolest
 • operativni zahvati na jajnicima i jajovodima
 • prijevremeno iscrpljenje jajnika
 • neobjašnjena neplodnost (idiopatska neplodnost)
 • raniji neuspjeli pokušaji inseminacije
 • svi oblici subfertilnosti muškarca

Osigurana lica koja podnesu zahtjev Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za refundaciju sredstava za asistiranu reprodukciju/vještačku oplodnju u skladu sa Doktrinarnim stavom, neophodno je da prilože sljedeću medicinsku dokumentaciju:

 • Mišljenje ordinirajućeg ljekara specijaliste (ginekologa ili urologa).
 • Konzilijarno mišljenje nadležne klinike JZU UKC Tuzla (Klinika za ginekologiju i akušerstvo ili Klinika za urologiju), pribavljeno prije započinjanja postupka asistirane medicinske reprodukcije.

Osigurano lice podnosi zahtjev u poslovnici zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta uz medicinsku dokumentaciju i originalne račune kao i dokaz o obavljenom procesu asistirane reprodukcije. Otpusno pismo sa nalazom ljekara specijaliste iz zdravstvene ustanove u kojoj je proces asistirane medicinske reprodukcije obavljen. Zavod će po zahtjevu osiguranog lica koji sadrži sve navedeno donijeti rješenje o učešću u troškovima postupka asistirane reprodukcije u visini utvrđenoj Odlukom Upravnog odbora Zavoda.

Sve prethodne neophodne dijagnostičke i druge zdravstvene usluge u postupku liječenja dokazivanja neplodnosti, osigurana lica su dužna obaviti u JZU UKC Tuzla ili u drugim ugovornim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Ukoliko osigurano lice prethodne neophodne dijagnostičke i druge zdravstvene usluge u postupku liječenja i dokazivanja neplodnosti obavi u nekoj drugoj zdravstvenoj ustanovi, Zavod neće učestvovati u troškovima istih. Zavod učestvuje u troškovima postupka asistirane reprodukcije u visini do 3.000,00 KM za prvi pokušaj i u visini do 2.000,00 KM za drugi pokušaj.

Obavijest možete pogledati OVDJE

putem zavoda zdravstvenog  osiguranja Ze-Do Kantona 

U Zeničko-dobojskom kantonu Odlukama Upravnog odbora broj:01-100-14-195/14 i 01-100-17-241/15 odobreno je sufinansiranje vantjelesne trudnoce u iznosu od 2.000 KM po bracnom paru za slucajeve koji se ne finansiraju iz Fonda solidarnosti (nisu kategorija RVI, RVI paraplegičari). Finansiranje se vrši po principu refundacije sredstava na osnovu pismenog zahtjeva para, orginalnih prilozenih računa i medicinskih nalaza o obavljenim koje se koriste u postupku medicinske potpomognute oplodnje. Sredstva se refundiraju za usluge medicinske potpomognute oplodnje koje su  obavljene nakon 01.01.2014

Obavijest možete pogledati OVDJE 

 

 

Privatna zdravstvena ustanova New Life

Sve primjedbe, sugestije i prijedlozi su dobro došli. Na sva Vaša pitanja ćemo odgovoriti najkasnije do kraja radnog dana.