MCSA

MCSA

Šta je MACS?

Šta je MACS?

MACS (Magnetic Activated Cell Sorting) je imunomagnetska tehnika koja omogućava odabir najzdravijih spermatozoida sa najboljim karakteristikama i eliminisanje nekvalitetnih, što povećava mogućnost trudnoće.

Kvalitet spermatozoida je presudan faktor kada je riječ o postizanju trudnoće.

Postoje različiti faktori koji utiču na kvalitet spermatozoida, a jedan od njih je prisustvo apoptotičke sperme, koja se ovom tehnikom otklanja iz uzorka.

Kada se MACS preporučuje?

Kada se MACS preporučuje?

Ova tehnika se može koristiti kod bilo kojeg pacijenta, ali se uglavnom koristi kod:

  • Pacijenata koji prolaze kroz tretman medicinski potpomognute oplodnje.
  • Pacijenata koji imaju visok nivo fragmentacije DNK u uzorku sperme.
  • Pacijenata koje su imale ponovljene spontane pobačaje s neutvrđenim uzrokom.
  • Pacijenata koji su imali barem jedan prethodni ciklus liječenja ili koji imaju loš kvalitet embriona koji se ne može pripisati jajinim ćelijama.
Rezultati

Rezultati

Istraživanja su pokazala da upotreba MACS tehnike, pacijentima kojima je potrebna povećava šansu za trudnoću od 10-15%.

Procedura

Procedura

MACS tehnika uključuje korištenje antitijela vezanih za sićušne biorazgradive magnetne čestice koje imaju sposobnost prepoznavanja apoptotičke sperme, odnosno oštećene sperme koja ne može oploditi jajnu ćeliju.

Dakle, ovom tehnikom se odabiru samo zdravi spermatozoidi sa najboljim fiziološkim karakteristikama.

New Life | IVF Centar za vantjelesnu oplodnju

Sign up for the newsletter

Working hours

Monday - Friday 08:00 - 16:00 Saturday: 08:00 – 12:00 Sunday non-working

Address

Lepenička br. 1, 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina
Terms of use Design and Development: Lampa