NEW LIFE - IVF CENTAR SARAJEVO

Medicinsko-biohemijskilaboratorij

SVE ANALIZE RADE SE NAJSAVREMENIJOM LABORATORIJSKOM OPREMOM, NA AUTOMATIZOVANIM HEMATOLOŠKIM, BIOHEMIJSKIM I IMUNOHEMIJSKIM ANALIZATORIMA, KOJI SU UMREŽENI U RAČUNARSKI SISTEM, TE SE NA TAJ NAČIN OMOGUĆAVA VISOKA PRECIZNOST U RADU.

Prednost naših laboratorijskih usluga je da se za sve analize, nakon njihove obrade, mogu dobiti savjeti i mišljenja ljekara, kao i dalje preporuke o potrebnim pregledima ili terapiji.

Privatna zdravstvena ustanova New Life

Sve primjedbe, sugestije i prijedlozi su dobro došli. Na sva Vaša pitanja ćemo odgovoriti najkasnije do kraja radnog dana.