NEW LIFE - IVF CENTAR SARAJEVO

Napredne IVF tehnike i usluge

Intracitoplazmična injekcija spermatozoida (ICSI) vitalni je dodatak in vitro oplodnji koji je omogućio stotine hiljada trudnoća širom svijeta.

ICSI je postupak u kojem se jedan spermatozoid ubrizgava direktno u jajašce radi postizanja oplodnje. Rezultirajući embrion(i) zatim se inkubira(ju) tri ili pet dana prije transfera u pacijenticu ili može / mogu biti krioprezerviran(i).

ICSI obično se koristi za liječenje muške neplodnosti usljed niskog broja, slabe pokretljivosti ili abnormalnog oblika spermatozoida. ICSI također se koristi za oplodnju jajnih ćelija koje su krioprezervirane u sklopu tretmana očuvanja plodnosti (“zamrzavanje jajašaca”) te u kombinaciji s testikularnom ekstrakcijom spermatozoida (mikro-TESE) i PGD / PGS 

Intracitoplazmična morfološki selektirana injekcija spermatozoida (IMSI) varijacija je ICSI koja koristi mikroskop visoke performanse za selekciju spermatozoida. To omogućava embriologu da podrobnije promatra spermatozoide.

Neke studije pokazuju da se korištenjem ove tehnike odabira sperma bolje kvalitete, što rezultira višim stopama trudnoće i nižim stopama pobačaja u odnosu na konvencionalni ICSI.

„New Life IVF centar“ ponosan je na svoju modernu Embriološku Laboratoriju

Svjesni njene ključne uloge, izgradili smo našu laboratoriju za embriologiju / andrologiju kao ekskluzivnu medicinsku ustanovu. Ne štedeći na troškovima nijedan detalj nije zanemaren tokom izgradnje laboratorije, uključujući posebnu rezervnu jedinicu za napajanje kao dodatak generatorima objekta kako bi se osiguralo napajanje inkubiranih embriona u slučaju nestanka struje. Specijalizirani sistem senzora održava uniforman pritisak, temperaturu i postavke ventilacije kako bi se postigli optimalni i stabilni uvjeti kulture za embrione.

Laboratorija je potpuno opremljena modernim instrumentima omogućavajući našim embriolozima obavljanje najnaprednijih postupaka u asistiranoj reproduktivnoj tehnologiji (ART).

Svjesni smo da su visoke stope uspjeha u velikoj mjeri povezane s najsavremenijom tehnologijom laboratorije i veoma iskusnim embriolozima.

Embriološka radna stanica – ESCO Fertilisafe™ Multi-Zone ART Workstation

Fertilisafe™ ART Workstation najnaprednija je radna stanica u svojoj klasi. Dizajnirana je za korištenje u situacijama koje zahtijevaju visok nivo kontrole nad uvjetima okoline. Mogućnosti za korištenje protežu se od kultura životinjskih embriona u istraživanju do manipulacije ljudskim embrionima u laboratorijama za plodnost.

Jajne ćelije prikupljene tokom tretmana očuvanja plodnosti i embrioni koji su rezultat ciklusa in vitro oplodnje zamrzavaju se (krioprezerviraju) i pohranjuju u Laboratoriji za embriologiju “New Life” IVF centra sve dok je to potrebno.

Tehnika ultrarapidnog zamrzavanja (vitrifikacije) “New Life” IVF centra zamijenila je tradicionalno sporo zamrzavanje i koristi se za krioprezerviranje svih jajnih ćelija i embriona.

Od uvođenja vitrifikacije stopa preživljavanja jajnih ćelija i embriona nakon odmrzavanja porasla je sa 70% na 90%, a stope trudnoće s blastocistom (pet dana starog embriona) povećale su se sa 30% na 50%, što predstavlja istu stopu trudnoće sa “svježom” (odmrznutom) blastocistom.

Zdravi embrioni, koji su rezultat IVF ciklusa a koji nisu prebačeni u pacijenticu, na kraju ciklusa mogu se krioprezervirati i skladištiti.

Kada je pacijentica spremna imati još jedno dijete, njen embrion (ili embrioni) odmrzava se i prebacuje u maternicu u odgovarajućem trenutku tokom njenog menstrualnog ciklusa. Ovaj proces naziva se transfer zamrznutih embriona.

Pacijentica se tokom priprema za FET podvrgava testiranju krvi i ultrazvučnom snimanju, što omogućava njenom ljekaru da odredi odgovarajući trenutak u ciklusu pacijentice za transfer embriona. Neke pacijentice mogu uzimati i hormonsku terapiju u pripremi za transfer.

FET ima visoke stope uspjeha i ne zahtijeva puni IVF ciklus. Neke od naših pacijentica mogu se podvrgnuti i “prirodnom” transferu zamrznutih embriona, što zahtijeva manje ili nikako hormonskih dodataka.

Privatna zdravstvena ustanova New Life

Sve primjedbe, sugestije i prijedlozi su dobro došli. Na sva Vaša pitanja ćemo odgovoriti najkasnije do kraja radnog dana.