NEW LIFE - IVF CENTAR SARAJEVO

Neplodnost i vantjelesna oplodnja

In-Vitro oplodnja (IVF) i Mikroinjekcija (ICSI)

Prema dosadašnim naučnim saznanjima, u svijetu problem sa začećem i postizanjem trudnoće ima izmedju 10-15% parova.

Kada potražiti pomoć?

Preporuka Svjetske zdravstvene organizacije je da ukoliko par u roku od godinu dana ne ostvari trudnoću uz redovne seksualne odnose, potrebno je da se obrate ljekaru kako bi se ustanovio problem.
Kod parova koji su stariji od 35 godina preporučuje se potražiti pomoć i ranije, odnosno nakon 6 mjeseci nezaštićenog seksualnog odnosa.

Neplodnost kod žena

Uzroci:

 • Pogreške ciklusa, anovulacija 20-30%
 • Oštećenje jajovoda 10-12%
 • Endometrioza 20-30%
 • Abnormalnosti uterusa 5 – 10%
 • Nerazjašnjena (idiopatska) neplodnost 30%

Neplodnost kod muškaraca

Istraživanja su pokazala da poslednjih 50 godina zabilježena značajna redukcija kvalitete spermija kod muškaraca, te ukoliko selektiramo prema spolu, ona je od 40-50% muški faktor.
Uzroci mogu da budu: niža koncentracije spermija, pokretljivost, morfologija ili DNK oštećenja spermija.
Za povišenu prevalenciju neplodnosti ponekad su odgovorni i okolinski faktori– česta upotreba različitih kemikalija i eko zagađenja u velikoj mjeri utječu na reprodukcijsko zdravlje muškaraca.

Ne postoji jedan jedini, najbolji test ili idealna pretraga za neplodnost. U praksi, potrebno je obaviti više testova i pretraga kako bi se identificirali problemi koji mogu doprinijeti ženskoj neplodnosti.

Papa test

Većina žena upoznata je s ovim osnovnim ginekološkim testom. Papa test i vaginalni pregled najbolji su načini otkrivanja raka grlića maternice, drugih problema s grlićem maternice ili aktivnih spolno prenosivih bolesti. Bilo koji od navedenih problema može ometati plodnost kod žena.
Važno započeti tretman dok je pacijentica zdrava, jer u slučaju postojećih problema s grlićem maternice ne preporučuje se raditi bilo kakve hirurške intervencije u toku trudnoće.
Važno je da se papa test uradi prije početka primjene metoda IVF tretmana.

Testovi ovulacije

Kako bi žena zatrudnjela, jajnici moraju izbaciti jajnu ćeliju svaki mjesec (ovulacija). Ženama koje imaju nepravilne menstruacije može biti potrebno testiranje kako bi se utvrdilo da li ovuliraju.

Testovi reproduktivnih organa

Maternica, jajovodi i jajnici moraju dobro funkcionirati kako bi žena zatrudnjela. Zdravlje ovih organa moguće je provjeriti različitim postupcima.

Histerosalpinogram

Također nazvan HSG, podrazumijeva serije rendgenskih snimaka kojim se utvrđuje stanje jajovoda i maternice nakon ubrizgavanja tečne boje kroz vaginu. HSG može pomoći u dijagnosticiranju blokada jajovoda i problema s maternicom. Ako je jedan od jajovoda blokiran, opstrukcija se može vidjeti na rendgenu. HSG se obično radi neposredno nakon menstruacije.

Transvaginalni ultrazvuk

Ultrazvučna sonda uvodi se u vaginu te se uz pomoć zvučnih talasa mogu snimati jajnici i maternica i utvrditi postojanje folikula u jajnicima.

Analiza sperme

Preporučujemo da na prvi pregled zajedno dođu i partner i partnerica. U tom slučaju spermiogram se obavlja prvi dan, uz ostale potrebne preglede. Rezultati su dostupni već za dva sata. Prije ovog testa neophodna je seksualna apstinencija od tri do pet dana. Ako muškarac već posjeduje rezultate spermiograma, dovoljno je da ih ponese sa sobom.

Fizički pregled

Dobar fizički pregled može otkriti i dati naznake hormonalnih problema. Može se izmjeriti veličina testisa. Idealno je da fizički pregled obavi urolog.

Hormonska evaluacija

Testosteron, kao i mnogi drugi hormoni, proizvodi se u mozgu, a taj hormon kontrolira proizvodnju sperme. Međutim, hormoni ne predstavljaju ključni problem kod 97% neplodnih muškaraca.

Genetska analiza

Genetskoj analizi potrebno je podvrgnuti muškarce koji imaju veoma mali broj spermatozoida, ili ih uopće nemaju, ili nakon ponovljenih IVF neuspjeha. Ova analiza obavlja se uzimanjem uzorka krvi. Ljekar može zatražiti genetske testove u obliku hromozomske analize i/ili testa mikrodelecija Y hromozoma.

Kada se neophodne pripreme (potrebna ispitivanja, analize, rendgen, ultrazvuk itd.) provedu, gotovo svaki tretman započinje drugi ili treći dan menstruacije.

Faza stimulacije

Liječenje počinje injekcijom s blagom dozom, koju pacijentica može sama sebi aplicirati ispod kože, i uzimanjem oralnih tableta.
Dužina faze stimulacije ovisi o reakciji na lijekove. Ove reakcije prate se putem testova krvi i ultrazvuka jajnika.

Praćenje tokom stimulacije jajnika

Ultrazvučno snimanje omogućava našem ljekaru da broji i mjeri folikule. Testovi krvi kojima se prate nivoi hormona još su jedan pokazatelj napretka. Kada su folikule pacijentice optimalne veličine, aplicira se hormon, ljudski korionski gonadotropin ili hCG, kako bi se pokrenuo proces konačnog sazrijevanja jajnih ćelija.

Prikupljanje jajnih ćelija

Pacijentica se podvrgava postupku prikupljanja jajnih ćelija občno oko 36 sati nakon hCG injekcije. Na kraju 8.-10. dana pacijentica je spremna za ovaj postupak. S obzirom na to da je izbor vremena od ključne važnosti za uspjeh ovog postupka, pacijentica (i partner, ako je primjenjivo, za pripremu sperme) treba doći u naš centar u tačno vrijeme planiranog prikupljanja.
Prikupljanje jajnih ćelija predstavlja transvaginalni hirurški zahvat u trajanju od samo 10-15 minuta. Koristeći ultrazvuk za vizualizaciju jajnika ljekar aspirira jajne ćelije iz folikula pomoću aspiracijske igle. Tokom zahvata pacijentica je pod općom anestezijom, a postoperativni period oporavka obično traje sat-dva.

Priprema sperme

Muškarac obično daje svjež uzorak sperme u Laboratoriju za embriologiju na dan postupka prikupljanja jajnih ćelija. Nužno je suzdržati se od ejakulacije (seksualna apstinencija) u toku 2-5 dana prije davanja uzorka kako bi se postigao optimalan broj spermatozoida.

Fertilizacija

Prikupljene jajne ćelije čuvaju se 1-2 sata i čiste od okolnih hranjivih ćelija. Neke od jajnih ćelija mogu biti premlada ili degenerirana, te se ne mogu koristiti za mikroinjekciju (ICSI). Samo dovoljno sazrela jajna ćelija može se koristiti za oplodnju.
Embriolozi ubrizgavaju kvalitetnu spermu unutar svake dovoljno sazrele prikupljene jajne ćelije putem intracitoplazmične injekcije spermatozoida (ICSI).
Embrioni (uspješno oplođena jajna ćelija) smještaju se u inkubator i pomno prate od strane embriologa kada se njihove ćelije počinju dijeliti.

Transfer

Embriolog prati rast i održivost embriona kako bi odredio (prema anamnezi para, dobi žene, uzroku neplodnosti, itd.) hoće li se transfer izvršiti 3. ili 5. dan. Transferi embriona tri dana nakon prikupljanja (koji se nazivaju “transferi na 3. dan”, kada embrion sadrži četiri do osam ćelija) rezultirali su desetinama hiljada uspješnih trudnoća.

Krioprezervacija embriona

Krioprezervacija embriona nudi pacijenticama koje žele imati više djece opciju da transfer embriona obave kasnije, bez potrebe da se završi još jedan IVF ciklus.
Dvije sedmice nakon transfera radi se test na trudnoću.

Intrauterina inseminacija (IUI) relativno je jednostavan postupak u kojem se kateter ubacuje kroz grlić maternice kako bi se pripremljeni ejakulat (sperma) ubrizgao u maternicu pacijentice. IUI obavlja se u ordinaciji i predstavlja bezbolan postupak koji ne zahtijeva nikakvu anesteziju a traje približno pet minuta.

Napredne IVF tehnike

Pacijentima “New Life” IVF centra dostupni su najsavremeniji tretmani u reproduktivnoj medicini, uključujući i brojne napredne tehnike i usluge koje se nude u kombinaciji sa IVF. Najčešća napredna IVF tehnika je intracitoplazmična injekcija spermatozoida (ICSI). Usluge preimplantacione genetske dijagnostike (PGD) i preimplantacionog genetskog skrininga (PGS).

Intracitoplazmična injekcija spermatozoida

ICSI je postupak u kojem se jedan spermatozoid ubrizgava direktno u jajnu ćeliju radi postizanja oplodnje. Rezultirajući embrion(i) zatim se inkubira(ju) tri ili pet dana prije transfera u pacijenticu ili može / mogu biti krioprezerviran(i).
Genetika / preimplantaciona genetska dijagnostika (PGD) / preimplantacijski genetski screening – probir (PGS)
Dijagnostičke usluge PGS i PGD, koje se nude u sklopu ciklusa in vitro oplodnje (IVF), predstavljaju opciju za pacijentice čije jajne ćelije ili embrioni nose rizik od hromozomskih anomalija ili genetskih bolesti. S obzirom na to da se PGD i PGS obavljaju prije transfera embriona i prije trudnoće, oni smanjuju šanse za bolest ili hromozomski poremećaj. Stoga, PGD i PGS povećavaju šanse za trudnoću s normalnim embrionom ili embrionima.
Ko ima indikaciju da radi PGD/ PGS?

 • žene ili parovi s porodičnom historijom genetskih poremećaja kao što je cistična fibroza;
 • žene u starijoj dobi čija jajašca imaju veći rizik od hromozomskih anomalija;
 • parovi koji nose gen za spolne bolesti kao što je hemofilija (bolesti određene spolom)
 • žene s dva ili više pobačaja (ponovljeni pobačaji);
 • jedan ili oba partnera imaju hromozomsku translokaciju;
 • parovi kojima je potrebno testiranje na ljudski leukocitni antigen (HLA);
 • pacijenti zainteresirani za korištenje PGS kako bi odabrali optimalni embrion za transfer.

Razlika između PGD i PGS je terminološka, s obzirom na to da oba podrazumijevaju isti postupak s jednom razlikom. Kod PGD poznat je genetski problem u jednog ili oba roditelja, pa pokušavamo otkriti normalni(e) embrion(e) bez tog problema. Međutim, kod PGS nema poznatih problema u oba roditelja, pa se obavlja opći postupak ispitivanja genetskih abnormalnosti u 5.-9. hromozomu (ne cijelom genomu) kako bi se povećale šanse za postizanje uspješanog rezultata sa IVF-om.

Potpomognuta implantacija embriona (Assisted hatching)

Embrioni odbacuju vanjsku opnu svojih ćelija, nazvanu zona pellucida, kao dio procesa kojim se implantiraju u sluznici maternice u cilju uspostavljanja trudnoće.
Potpomognuta implantacija može biti korisna za pacijentice čiji embrioni imaju tvrđe ili deblje zone pellucida, kao i za pacijentice koje su imale prethodne neuspješne IVF tretmane.

Savremena embriološka laboratorija

„New Life IVF Centar“ ponosan je na svoju modernu Embriološku Laboratoriju koja je potpuno opremljena modernim instrumentima omogućavajući našim embriolozima obavljanje najnaprednijih postupaka u asistiranoj reproduktivnoj tehnologiji (ART).
Svjesni smo da su visoke stope uspjeha u velikoj mjeri povezane s najsavremenijom tehnologijom laboratorije i veoma iskusnim embriolozima.

Krioprezervacija (zamrzavanje embrija / jajnih ćelija / spermatozoida)

Jajne ćelije prikupljene tokom tretmana očuvanja plodnosti i embrioni koji su rezultat ciklusa in vitro oplodnje zamrzavaju se (krioprezerviraju) i pohranjuju u Laboratoriji za embriologiju “New Life” IVF centra sve dok je to potrebno.
Tehnika ultrarapidnog zamrzavanja (vitrifikacije) zamijenila je tradicionalno sporo zamrzavanje i koristi se za krioprezerviranje svih jajnih ćelija i embriona.
Od uvođenja vitrifikacije stopa preživljavanja jajnih ćelija i embriona nakon odmrzavanja porasla je sa 70% na 90%, a stope trudnoće s blastocistom (pet dana starog embriona) povećale su se sa 30% na 50 %

Transfer zamrznutih embrija

Zdravi embrioni, koji su rezultat IVF ciklusa a koji nisu vraćeni u pacijenticu, na kraju ciklusa mogu se krioprezervirati i čuvati.
Kada je pacijentica spremna za novi postupak, njen embrion (ili embrioni) odmrzava se i vraća u maternicu u odgovarajućem trenutku tokom njenog menstrualnog ciklusa. Ovaj proces naziva se transfer zamrznutih embriona.
FET ima visoke stope uspjeha i ne zahtijeva puni IVF ciklus. Neke od naših pacijentica mogu se podvrgnuti i “prirodnom” transferu zamrznutih embriona, što zahtijeva manje ili nikako hormonskih dodataka.

Očuvanje plodnosti iz medicinskih razloga (rak i drugi ozbiljni zdravstveni problemi)

Naš program medicinskog očuvanja plodnosti pomaže onima koji žele zadržati svoj ​​roditeljski potencijal, putem zamrzavanja (krioprezervacije) jajnih ćelija ili embriona.
Zahvaljujući napretku u tehnologiji ćelija i skladištenja tkiva i njihove ponovne upotrebe, parovi koji su uspješno izliječili rak sada također mogu imati djecu.

Endoskopske operacije

Endoskopske operacije u ginekologiji su tipične elektivne procedure u kojima se poštuje princip klasičnog hirurškog protokola.

Laparaskopija

Laparoskopija još poznata i kao dijagnostička laparoskopija, hirurška je dijagnostička procedura koja se koristi za ispitivanje organa unutar abdomena. To je nisko-rizična, minimalno invazivna procedura koja zahtjeva samo male rezove.

Laparoskopija jajnika, jajovoda i maternice

U proteklih 40 godina laparoskopija je evoluirala iz gotovo isključivo dijagnostičkog zahvata, u zahvat kojim se rješavaju brojni, složeni ginekološki problemi. Tako je upravo laparoskopija postupak izbora u rješavanju ektopične (vanmaterične) trudnoće, liječenju endometrioze i cista na jajnicima, uklanjanju priraslica u trbuhu, te sterilizacije. U uporedbi s otvorenom operacijom – laparotomijom, laparoskopija je sigurnija i jeftinija, a poslijeoperacijski oporavak brži. Spektar operacija koji se rješava laparoskopskim pristupom je sve širi, dobrim dijelom i zbog tehnološkog napretka.
Dijagnostička laparoskopija služi za utvrđivanje postojanja nekog patološkog procesa u maloj zdjelici poput uzroka akutne ili hronične zdjelične boli, prohodnosti jajovoda, endometrioze ili ektopične trudnoće. Obično se izvodi u općoj anesteziji, a u trbuh se ulazi kroz dva reza.

Histeroskopija

Histeroskopija je endoskopska metoda kojom se u danima neposredno poslije menstruacije pomoću male kamere na teleskopu promjera ulazi u šupljinu maternice, koja se u tom razdoblju najbolje vizualizira. Iako postoje i druge metode za pregled unutrašnjosti maternice, histeroskopija se smatra najučinkovitijom, jer omogućuje uočavanje sve nepravilnosti.

Dijagnostička histeroskopija

Dijagnostička histeroskopija traje nekoliko minuta i radi se ambulantno, u kratkotrajnoj anesteziji. Razlozi za izvođenje su ispitivanje neplodnosti, kod ponavljanja spontanih pobačaja, nepravilna i obilna menstrualna krvarenja, nepravilna krvarenja u peri i postmenopauzi, kontrola sluznice maternice kod žena koje uzimaju neku vrstu lijeka zbog karcinoma dojke.

Terapeutska histeroskopija se radi u svrhu tretmana nekog poremećaja ili bolesti unutar šupljine maternice, obično se radi u općoj anesteziji . Nakon zahvata potrebno je uglavnom odležati nekoliko sati do jedan dan. Razlozi za izvođenje su spaljivanje sluznice maternice, odstranjenje polipa i mioma koji se nalaze u šupljini maternice, otklanjanje pregrade ili priraslica u maternici te odstranjenje spirale koja se ne može ukloniti normalnim putem.

Operacije za plodnost kod muškaraca- muška neplodnost

Prikupljanje spermatozoida i mikrohirurške tehnike popravke već godinama omogućavaju hiljadama muškaraca da postanu očevi.

Urološke intervencije

Nemogućnost začeća djeteta može biti stresna i frustrirajuća, ali je danas dostupan veliki broj tretmana za liječenje muške neplodnosti.

Dijagnosticiranje problema muške neplodnosti obično uključuje sljedeće:

 • Opći fizički pregled i anamneza
 • Analiza sperme

Tretmani za mušku neplodnost uključuju sljedeće:

 • Operacija
 • Liječenje infekcija

Lijekovi ili savjetovanje mogu poboljšati plodnost kod stanja kao što su erektilna disfunkcija ili prerana ejakulacija.

Predstavlja potpuno odsustvo spermatozoida.

Azoospremija može biti:

Neopstruktivna azoospermija

To je stanje u kojem testisi ne proizvode spermatozoide. Najčešći uzroci za ovo stanje su:

 • genetske mutacije ili nenormalan kariotip (Klinefelter sindrom)
 • obostrani kriptorhidizam (kada testisi nisu spušteni u skrotum)
 • upala testisa
 • hormonski deficiti
 • radioterapija ili hemioterapija u sklopu raznih malignih bolesti

Opsruktivna azoospermija

Produkcija spermatozoida je moguća, ali zbog prepreka u sjemevodima spermatozoidi ne dospijevaju u ejakulat i pri mikroskopskom  pregledu se ne nalaze. Uzroci su urođeni ili stečeni defekti (prepreke) u sjemevodima na svim nivoima.

Za muškarce s vrlo malim brojem spermatozoida ili nepostojećim spermatozoidima u ejakulatu (azoospermija) ili u slučajevima kada se spermatozoidi proizvode ali ne dolaze do ejakulata, hirurzi mogu locirati i prikupiti spermatozoide za upotrebu u ICSI sa IVF ciklusom ili za zamrzavanje radi upotrebe u budućnosti.

Mikrohirurška testikularna ekstrakcija spermatozoide (Mikro-Tese)

Mikrohirurška testikularna ekstrakcija spermatozoida (Mikro-TESE) je postupka koji predstavlja revolucionarni tretman za tešku mušku neplodnost uzrokovanu odsustvom spermatozoida (azoospermija) u sjemenu usljed anatomskih opstrukcija ili nemogućnosti proizvodnje spermatozoida.

Tesa

Testikularna ekstrakcija spermatozoida podrazumijeva otvaranje skrotuma i uzimanje veoma malog uzorka tkiva testisa, ponekad iz nekoliko područja testisa.

Spermatozoidi se zatim prikupljaju pomoću mikroskopa za identifikaciju pojedinačnih spermatozoida. U slučaju da se u jednom testisu ne mogu pronaći spermatozoidi, hirurg otvara drugi testis i uzima uzorke iz njega.

Mesa

Mikrohirurška punkcija spermatozoida relativno je bezbolan i minimalno invazivan postupak koji se obavlja u našoj ordinaciji pod lokalnom anestezijom.

Pesa

Perkutana punkcija spermatozoida postupak je koji se može obavljati pod općom ili lokalnom anestezijom sa sedativima.

Tanka igla ubacuje se u pasjemenik (epididymis) kako bi se izvukla tekućina, koju zatim analizira embriolog u laboratoriji radi pronalaženja spermatozoida.

Rutinska prenatalna kontrola

Prenatalna njega treba započeti čim se trudnoća potvrdi. Zdrava žena s trudnoćom bez komplikacija treba ići na prenatalne preglede jednom mjesečno do 32. sedmice trudnoće, zatim dva puta mjesečno do 36. sedmice trudnoće te jednom sedmično u posljednje četiri sedmice trudnoće.

Tokom trudnoće:

 • prestanite pušiti i konzumirati alkohol,
 • uzimajte folnu kiselinu,
 • obavijestite svog ljekara o lijekovima koje uzimate,
 • klonite se otrovnih supstanci, hemikalija ili izvora zračenja,
 • opustite se i budite pozitivni.

Opstetrički ultrazvuk

Dijagnosticiranje i potvrda rane trudnoće. Ovo snimanje optimalno se radi prije 10. sedmice trudnoće. Uz dijagnosticiranje i potvrdu rane trudnoće, ultrazvukom se može potvrditi i je li trudnoća unutar maternice.

Doppler ultrazvuk

Doppler sonografija koristi se za procjenu protoka krvi između posteljice i fetusa putem pupčane arterije, kao i protok krvi unutar glavnih žila poput srednje cerebralne arterije i ductus venosus. U slučajevima kada se otkrije da se fetus ne razvija kako se očekuje, doppler sonografija koristi se za otkrivanje ranih znakova deprivacije kisika.

4D ultrazvuk

4D ultrazvuk omogućava četverodimenzionalno snimanje vaše bebe.

4D ultrazvukom snimaju se trodimenzionalne (3D) ultrazvučne slike kojima se dodaje element vremena.

Za sve navedene operacije i postupke bitno je da Vaši nalazi krvi budu uredni.
U našoj ustanovi uzimanje uzoraka vrše visoko profesionalne i obučene medicinske sestre / tehničari. Količine uzoraka su male, a procedure minimalno bolne i invazivne, a na osnovu toga, Vaš doktor će imati veliko olakšanje i pomoć u donošenju ispravne dijagnoze, odabiru adekvatne terapije, kao i bolji uvid u Vaše trenutno zdravstveno stanje.

Prednost naših laboratorijskih usluga je da se za sve analize, nakon njihove obrade, mogu dobiti savjeti i mišljenja ljekara, kao i dalje preporuke o potrebnim pregledima ili terapiji.

Privatna zdravstvena ustanova New Life

Sve primjedbe, sugestije i prijedlozi su dobro došli. Na sva Vaša pitanja ćemo odgovoriti najkasnije do kraja radnog dana.