Dr Amela Hodža

Dr Amela Hodža

Spec. ginekologije i akušerstva View Details
Aida Džanić - Baković

Aida Džanić - Baković

Klinički embriolog View Details
Arnela Hodžić

Arnela Hodžić

Medicinska sestra View Details
Amra Skopljak

Amra Skopljak

Medicinska sestra View Details
Jasmina Hodžić

Jasmina Hodžić

Psiholog View Details
Amina Čajić

Amina Čajić

Ing. laboratorijske dijagnostike View Details
Serkan Yayla

Serkan Yayla

Embriolog View Details
Špend Ramadani

Špend Ramadani

spec. ginekologije, akušerstva i neplodnosti View Details
Hirurg Doc. Dr. Emre Bakircioğlu

Hirurg Doc. Dr. Emre Bakircioğlu

spec. urologije, andrologije i muške neplodnosti View Details
Badegul Ozkalay Yayla

Badegul Ozkalay Yayla

Viša medicinska sestra View Details
Berina Hurlov Šabić

Berina Hurlov Šabić

Medicinska sestra View Details
Samija Bašić Hrnjić

Samija Bašić Hrnjić

Inžinjer laboratorijske dijagnostike View Details
Faruk Varešanović

Faruk Varešanović

Laboratorijski tehničar View Details
Adna Buljubašić

Adna Buljubašić

Office Manager View Details
Dr Amela Hodža

Dr Amela Hodža

Spec. ginekologije i akušerstva

Amela Hodža – Doktor medicine
Rođena 09 novembar 1984, Labunista Struga Makedonija

Interesovanje i hobi: Putovanja i priroda

Obrazovanje

Kvalifikacija/zvanje Doktor Medicine / Specijalizant ginekologije i akušerstva

1999-2003 Turski koledž ” Yahya Kemal” Skoplje, Makedonija

2003-2012 Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

2013 Specijalizacija iz ginekologije i akušerstva KCUS

Radno iskustvo

2013-2016 klinički centar Univerziteta u Sarajevu
2017- New Life IVF centar

Edukacije

2015- Ian Donald škola ultrazvuka

2016- Postdiplomski tečaj stalnog usavršavanja liječnika ” Ultrazvuk u ginekologiji i akušerstvu ” Opšta bolnica Sveti Duh Zagreb

2017- Kurs iz akušerskih operacija Opća bolnica Abdulah Nakaš Sarajevo

2017- Simpozij reproduktivne medicine i embriologije Budva Montenegro

Aida Džanić - Baković

Aida Džanić - Baković

Klinički embriolog

Rođena je 01. Septembar 1986.
Interesovanje i hobi : planinarenje, priroda.

Obrazovanje
Kvalifikacija/zvanje: Magistar biologije s usmjerenjem iz biohemije i fiziologije
2001 – 2005 : Tursko-bosanski koledž / Bihać
2006 – 2010 : Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Bakalaureat biohemije i fiziologije (240 ECTS, IV studij)
Tema diplomskog rada: Hematološki status žena tokom menstrualnog krvarenja.
Diplomski rad podrazumjeva volonterski rad s osnovanom istraživačkom grupom u cilju analiziranja fiziologije menstrualnog ciklusa.
2011 – 2013 : Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Uključuje: Intezivne kurseve iz kliničke biohemije s posebnim osvrtom na prenatalnu dijagnostiku
Tema magistarskog rada: Vrijednost alfa fetoproteina (AFP) i humanog horionskog gonadotropnog hormona (hGH) u predikciji rascjepa neuralne cijevi i Down-ovog sindroma u populaciji trudnica Sarajevskog kantona
Radno iskustvo
Tokom dodiplomskog i postdiplomskog studija aktivno učestvovala u raznim projektima, simpozijumima I kongresima.
Od Jula 2014 počela je raditi u New Life IVF Centru kao embriolog

Strani jezici
Engleski (čitanje – pisanje – razumijevanje: odlično)
Turski (čitanje – pisanje – razumijevanje: vrlo dobro)
Bosanski (maternji jezik)

Arnela Hodžić

Arnela Hodžić

Medicinska sestra

Rođena je 24. Decembar 1988.
Interesovanje i hobi : putovanja, upoznavanje drugih kultura.

Obrazovanje
Kvalifikacija/zvanje: Pedijatrijska medicinska sestra
2003 – 2007 : Srednja škola za medicinke sestre / Sarajevo
Od 2012 – do sada je studentica Pravnog fakulteta / Univerzitet u Travniku

Radno iskustvo
2007 – 2008 : Obavila pripravnički staž na pedijatrijskoj klinici u Sarajevu.
2013 Januar – 2014 April : Bahçeci BiH IVF Centar, zaposlena kao medicinska sestra.
Od Jula 2014 počela je raditi u New Life IVF Centru kao medicinska sestra.

Certifikacija
Ima položen državni ispit i certifikat za samostalan rad.

Strani jezici
Engleski (čitanje – pisanje – razumijevanje “dobra razina”)
Bosanski (maternji jezik)

Amra Skopljak

Amra Skopljak

Medicinska sestra

Rođena je 08. Oktobar 1991.
Interesovanje i hobi : knjige i putovanja.

Obrazovanje
Kvalifikacija/zvanje: Medicinska sestra
2006 – 2010 : Srednja škola za medicinske sestre / Sarajevo
2010 – 2015 : Pedagoška akademija u Sarajevu

Radno iskustvo
2007 – 2008 : Obavila pripravnički staž u Općoj bolnici Abdulah Nakaš u Sarajevu.
Od 2017 počela je raditi u New Life IVF Centru kao medicinska sestra.

Certifikacija
Ima položen državni ispit i certifikat za samostalan rad.

Strani jezici
Engleski (čitanje – pisanje – razumijevanje “dobra razina”)
Njemački (čitanje – pisanje – razumijevanje “dobra razina”)
Bosanski (maternji jezik)

Jasmina Hodžić

Jasmina Hodžić

Psiholog
Amina Čajić

Amina Čajić

Ing. laboratorijske dijagnostike
Serkan Yayla

Serkan Yayla

Embriolog

Serkan Yayla
Lični podaci
Rođen je 3. februar 1982.
Oženjen je i ima jedno dijete.
Interesovanje i hobi : tehnologija.
Obrazovanje
Kvalifikacija/zvanje: Embriolog
1996 – 1999 : Fatih Srednje Strukovna Škola – Sakarya
2001 – 2003 : Univerzitet u Uludag / Visoka Zdravstvena Strukovna Škola / Zavod za medicinsku laboratoriju – Bursa
Radno iskustvo
2006 – 2008 : Njemačka Bolnica / Bahçeci IVF laboratorija, zaposlen kao embriolog
2008 – 2011 : Bahçeci Erbil IVF Centar – Irak, zaposlen 3 godine kao glavni embriolog
2011 Septembar – 2012 Juni : Bahçeci Umut IVF Centar, zaposlen kao embriolog
2012 Juni – 2014 April : Bahçeci BiH IVF Centar, zaposlen kao embriolog
Od Jula 2014 počeo je raditi u New Life IVF Centru kao direktor embriološke laboratorije
Strani jezici
Engleski (čitanje – pisanje – razumijevanje: umjerena razina)
Turski (materinji jezik)

Špend Ramadani

Špend Ramadani

spec. ginekologije, akušerstva i neplodnosti

Špend Ramadani, M.D.
Specialista ginekologije i akušerstva
MA biotehnologije, humane reprodukcije i embriologije

Rođen: 08.03.1971 Prizren – Kosovo
Oženjen i dvoje djece

Obrazovanje
1989 – 1995 Universitet u Prištini – Medicinski fakultet Priština- Kosovo
Bachelor medicine

1996 – 1998 Universitet u Prištini – Medicinski fakultet Priština- Kosovo
Postiplomske studije u akušertsvu – preeklampsije

2001 – 2007 Universitet u Prištini – Medicinski fakultet Priština- Kosovo
Specializacija iz ginekologije i akušerstva

2008 – 2009 German Hospital Istanbul -Turkey
Stručno usavršavanje u reproduktivnoj medicini

2015 – 2016 IVI Foundation – Universitet u Valenciji Valencija – Španija
Magistar biotehnologije, humane reprodukcije i embriologije

Radno iskustvo
1997 – 2005 Universitet u Prištini – Medicinski fakultet Priština- Kosovo
Asistent biohemije

2007 – 2008 Sh&A Poliklinika Priština- Kosovo
Specialista ginekologije i akušerstva

2008 – 2009 German Hospital Istanbul – Turkey
Specialista ginekologije i akušerstva

2009 – 2011 Specialna bolnica Bahceci Priština – Kosovo
Generalni direktor
Specialista ginekologije, akušerstva i nepoldnosti

2012 – 2014 Intermed Hospital Priština- Kosovo
Specialista ginekologije, akušerstva i nepoldnosti

2014 – 2016 Newborn klinika za neplodnost Skopje – Makedonija
Konsultatnt za IVF i reproduktivnu medicinu

2017 – New Life – IVF CENTAR Sarajevo – BiH
Specialista ginekologije, akušerstva i nepoldnosti

Jezici

Engleski
Bosanski
Albanski
Turski

Interesovanje i hobi: motori i skijanje

Ali Pašina ul. 17, Sarajevo, BiH
Tel. 062 333 502
drspendramadani@newlife.test

Hirurg Doc. Dr. Emre Bakircioğlu

Hirurg Doc. Dr. Emre Bakircioğlu

spec. urologije, andrologije i muške neplodnosti
Badegul Ozkalay Yayla

Badegul Ozkalay Yayla

Viša medicinska sestra

Rođena je 18. Septembar 1985.
Udata je i majka je jednog djeteta.
Interesovanje i hobi : muzika.

Obrazovanje
Kvalifikacija/zvanje: Viša medicinska sestra
1995 – 2003 : Gimnazija Dalaman – Mugla
2003 – 2007 : Univerzitet Hacettepe / Visoka zdravstvena škola – Ankara

Radno iskustvo
2007 – 2008 : Njemačka Bolnica / Bahçeci IVF laboratorija, zaposlena kao viša medicinska sestra.
2008 – 2011 : Bahçeci Erbil IVF Centar – Irak, zaposlena 3 godine kao odgovorna viša medicinska sestra.
2011 Septembar – 2012 Juni : Bahçeci Umut IVF Centar, zaposlena kao visa medicinska sestra.
2012 Juni – 2014 April : Bahçeci BiH IVF Centar, zaposlena kao glavna medicinska sestra.
Od Jula 2014 počela je raditi u New Life IVF Centru kao glavna medicinska sestra.

Strani jezici
Engleski (čitanje – pisanje – razumijevanje “odlična razina”)
Bosanski (početnik)
Turski (maternji jezik)

Berina Hurlov Šabić

Berina Hurlov Šabić

Medicinska sestra

Rođena je 05. Septembar 1988.

Obrazovanje
Kvalifikacija/zvanje: Medicinska sestra – tehničar
2003 – 2007 : Srednja Medicinska Škola / Sarajevo

Radno iskustvo
2011 – 2012 : PZU. IVF Centar Euromedical, zaposlena kao medicinska sestra
2013 Februar – 2014 April : Bahçeci BiH IVF Centar, zaposlena kao medicinska sestra
2014 April – 2014 Juli : KCUS Neurologija, zaposlena kao medicinska sestra
Od Jula 2014 počela je raditi u New Life IVF Centru kao hirurška medicinska sestra

Certifikacija
Ima položen državni ispit i certifikat za samostalan rad.
2011 : Završila s uspjehom kurs za IVF u Jinemed – Istanbul kao medicinska sestra za vantjelesnu oplodnju

Strani jezici
Engleski (čitanje – pisanje – razumijevanje: dobra razina)
Turski (čitanje – pisanje – razumijevanje: poćetnik)
Bosanski (maternji jezik)

Samija Bašić Hrnjić

Samija Bašić Hrnjić

Inžinjer laboratorijske dijagnostike
Faruk Varešanović

Faruk Varešanović

Laboratorijski tehničar

Rođen je 13. Juna 1986.
Interesovanje i hobi : muzika, svira gitaru

Obrazovanje
Kvalifikacija/zvanje: Laboratorijski tehničar
2001 – 2005 : Srednja Medicinska Škola / Sarajevo

Radno iskustvo
2005 Juni – 2006 Januar : KCUS i Hitna Pomoć, obavio radni staž
2012 Juni – 2014 April : Bahçeci BiH IVF Centar, zaposlen kao laboratorijski tehničar
Od Jula 2014 počeo je raditi u New Life IVF Centru kao laboratorijski tehničar

Certifikacija
Završio napredni kurs engleskog jezika (Business training centre VIATOR Sarajevo), pomoću literature “Cambridge Professional English”, za administrativno tehničke poslove. Također ima položen državni ispit i certifikat za samostalan rad u oblasti, kliničke biohemije i mikrobiologije kao laboratorijski tehničar.

Strani jezici
Engleski (čitanje – pisanje – razumijevanje: odlično)
Bosanski (maternji jezik)

Adna Buljubašić

Adna Buljubašić

Office Manager

Privatna zdravstvena ustanova New Life

Sve primjedbe, sugestije i prijedlozi su dobro došli. Na sva Vaša pitanja ćemo odgovoriti najkasnije do kraja radnog dana.